Please choose the location of Visa Application Centre.

  Please note that it is required to choose your residence location that you are working, studying or living in as you should submit your visa application to the corresponding consular authority. You can submit your visa application in any visa application centre belonging to your residence consular area.

   

  Beijing consular area:

  Includes the following provinces: Beijing, Tianjin, Hebei, Henan, Inner Mongolia, Shandong, Shanxi, Shaanxi, Hubei, Hunan, Jiangxi, Ningxia, Gansu, Qinghai, Xinjiang and Tibet

  Beijing

  Jinan

  Xi’an

  Wuhan

  Changsha

   

  Shanghai consular area:

  Includes the following provinces: Shanghai, Jiangsu, Zhejiang and Anhui

  Shanghai

  Hangzhou

  Nanjing

   

  Guangzhou consular area:

  Includes the following provinces: Guangdong, Guangxi, Fujian and Hainan

  Guangzhou

  Shenzhen

  Fuzhou

   

  Chengdu consular area:

  Includes the following provinces: Sichuan, Chongqing, Yunnan and Guizhou

  Chengdu

  Chongqing

  Kunming

   

  Shenyang consular area:

  Includes the following provinces: Liaoning, Heilongjiang and Jilin

  Shenyang

   

   

  Top