Viza informacije

Troškovi apliciranja

Prilikom apliciranja za vizu, neophodno je da platite Troškove za vizu i Troškove za usluge podnošenja zahteva.

Troškovi za vizu naplaćuju se u ime konzularnog organa za obradu zahteva, dok Troškove za usluge podnošenja zahteva naplaćuje TLScontact.

Troškovi aplikacije


Kako biste aplicirali za vizu, neophodno je da platite:

  • Troškovi za vizu - naplaćene u ime konzularnog organa za obradu zahteva. Naknada je obavezna za sve zahteve za vizu osim ako ste u izuzetim kategorijama;
  • Troškovi za usluge podnošenja zahteva - standardna usluga obrade zahteva koju pruža TLScontact. Ova naknada je obavezna za sve zahteve za vizu.

Podsetnik: Plaćanje navedenih naknada ne garantuje odobrenje vize. I Naknada za vizu i Naknada za uslugu se ne refundiraju i ne mogu se preneti nakon što se zahtev prosledi konzularnom telu.

 
Vrsta vize EUR RSD*
Zapošljavanje bez priznavanja/procene deficita (u skladu sa regulativom Zapadnog Balkana) 75.00 8800

* Taksa za vizu, koja se može naplatiti samo u RSD, posledica je fluktuacija valute.

Takse za vize su određene u evrima, ali se plaćaju samo u RSD. Kurs valute između ovih valuta određuju nemačka predstavništva i redovno se ažuriraju, tako da se iznos koji treba platiti može razlikovati od gore navedenog. Napominjemo da je na vašoj uplatnici za naknadu za podnošenje zahteva za vizu navedena samo naknada u RSD.

  • Naknada za usluge (Zahtevi za nacionalnu vizu / dugoročni boravak): RSD 4700 (40 EUR)

Naknada za usluge je obavezna za svaki zahtev za vizu. Ovaj iznos je utvrđen u dogovoru sa Saveznom vladom i odgovara različitim uslugama TLScontact Centra (npr. prijemnica zahteva.B za vizu, obrada podataka, prikupljanje informacija, rezervisanje termina itd.).